Café

Bonne Mécanique är en mötesplats och vad vore en mötesplats utan ett café?  Dock. I dessa ovissa Coronatider har vi minskat ned på cafeverksamheten men det går alltid att köpa en kaffe om man frågar!

Cykelverkstad och café